Митці

Двоє німецьких митців Ернст Барлах (1870 — 1938) і Кете Колльвіц (1867 — 1945) завжди тягнулись душею до культурного регіону, котрий мав значний вплив на їхню творчість. Взаємодія і діалог культур, які почались сто років тому, знайшли відображення в їх роботах. Саме вони і лягли в основу даного проекту.
Кожен з митців поставив у центр свого мистецтва людину та зобразив її у могутніх творах. Їхні роботи зачіпають за душу і сьогодні. Проте найбільшою їхньою заслугою була все ж таки безустанна боротьба за мир.